Forløbet indebærer bl.a. 29 teorilektioner, 4 manøvrebane lektioner og 4 glatbane lektioner og minimum 16 kørelektioner på vej. Hvor af 2 lektioner skal være på motorvej og én mørkekørsel. 

- Tilmelding 
- Teoritimer (ca. 1 gang om ugen)
- Manøvrebane (inden for de 3 første uger)
- Skiftende praktisk og teoretisk undervisning 
- Efter 14 kørelektioner skal teoriprøven bestås 
- Glatbanen 
- Køreprøve 

I gennemsnit tager et kursusforløb fra start til bestået køreprøve ca. 3 måneder.